Co je ,,Žirafa,,

CERTIFIKAČNÍ ZNAČKA „ŽIRAFA - Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě“
ITC poskytuje odborné služby v oblasti zkoušení a certifikace dětské obuvi více než 15 let. V roce 1997 byla zahájena spolupráce s Českou obuvnicko a kožedělnou asociací na projektu dobrovolné certifikační značky „ŽIRAFA - zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše dítě“.

Projekt „ŽIRAFA“ reaguje na stále se zhoršující stav dětských chodidel v důsledku používání konstrukčně a materiálově nevhodné obuvi. Používáním výrobků označených logem Žirafy lze pro dítě zajistit podmínky, které mají pozitivní ortopedické dopady nejen na samotná chodidla, ale také na vývoj páteře a souvisejících orgánů. Kriteria pro certifikaci stanovuje tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou společností a tato kriteria jsou průběžně doplňována v návaznosti na vývoj poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí. Na konstrukční parametry certifikovaného typu dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv hodnotí, je také pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik. 

Značka je srozumitelnou informací pro kupující, že obuv byla dobrovolně certifikována a je z hlediska konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná a pro dítě bezpečná.

PRO KOHO JE ZNAČKA URČENA?
Systém je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na český trh dodávat kvalitní, zdravotně nezávadnou dětskou obuv
obuv k certifikaci mohou přihlásit jak domácí výrobci, tak i tuzemští a zahraniční dovozci
k certifikaci lze přihlásit dětskou obuv všech velikostních skupin, uvedenou v ČSN 79 5600.

ZNAČKA „ŽIRAFA“ - PROJEKT POD ZÁŠTITOU PROGRAMU „ČESKÁ KVALITA“
Program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb, který přijala vláda České republiky svým usnesením č. 685 ze dne 26. června 2002. Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou. Základním principem Programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek . Držitelé značek kvality přijatých do Programu Česká kvalita mají povinnost používat spolu se svou značkou kvality i logo Programu Česká kvalita, které se tak stává pro spotřebitele orientačním symbolem a potvrzením důvěryhodnosti dané značky.

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY „ŽIRAFA“
Právo označovat výrobky certifikační značkou je podmíněno:
splněním technických požadavků zaručujících vyšší úroveň zdravotní nezávadnosti, popsaných v Technické specifikaci TS-ITC-002/1998 nebo TS-ITC-276/2002
vydáním certifikátu Institutem pro testování a certifikaci, a. s.
prokázání funkčního systému řízení jakosti
uzavření licenční smlouvy s ČOKA, ve které jsou stanoveny přesné podmínky pro užívání značky.

LABORATORNÍ HODNOCENÍ DĚTSKÉ OBUVI
-posuzování ortopedické nezávadnosti
-fyzikálně-mechanické zkoušky
-zkoušky hygienické nezávadnosti
-posuzování provedení z hlediska bezpečnosti a kvality

zdroj: http://www.itczlin.cz/znacka-zirafa.php

Další ožirafkovanou firmou, od které odebíráme obuv je společnost LANSON